Simuleringer

Broer gangbroer

Tidshistorisk analyse

Et flertal af byggeprojekter er konstrueret ud fra antagelsen om, at acceleration og hastighed er ubetydelig, hvorfor det kun er statiske begivenheder, der bliver styrende. Imidlertid udsættes mange strukturer for dynamisk belastning, hvilket skaber behovet for at overveje hastighed og acceleration.

Ved at udføre simuleringer på broens åbningssektion, var det muligt for vores ingeniører at verificere designet af Landgangen i Esbjerg i forhold til udmattelse. Ved at simulere broens åbningssekvens i en dynamisk analyse, blev den dynamiske forstærkningsfaktor udvundet baseret på tidshistoriske resultater.

Projekter

Landgangen – Se projekt

simulations FEA Finite element analyse