Simuleringer

Broer gangbroer

Frekvens- og modalanalyse

Ofte er det fordelagtigt eller endda nødvendigt at identificere egenfrekvenser og tilstande af en struktur. Ved at bruge avanceret FE-software har K+I været i stand til at verificere konstruktionsdesignet på flere projekter, hvor roterende maskiner understøttes på et betonfundament. Når man kombinerer fremstillingsspecifikt udstyr med fundamentkonstruktioner og jordbundsegenskaber, forekommer unikke fysiske forhold, der kræver strukturel verifikation på et projektspecifikt grundlag.

Ved at modellere fundamentets geometri, maskinens stivhed og inkludere de stedspecifikke jordforhold, har det været muligt for vores ingeniører at kontrollere, om systemets egenfrekvenser ligger solidt uden for driftsfrekvenserne for det roterende udstyr. Hastigheder på kritiske punkter i modellen blev udvundet og sammenlignet med fremstillingsspecifikke grænser i overensstemmelse hermed.

Projekter

Brigg – Se projekt

simulations FEA Finite element analyse

Snetterton – Se projekt

simulations FEA Finite element analyse