Simuleringer

Broer gangbroer

Termisk analyse

Det er et velkendt faktum, at materialer ekspanderer og trækker sig sammen ved temperaturændringer. I mange byggeprojekter er dette et fysisk fænomen, der skal tages i betragtning, og i endnu højere grad, hvis strukturen inkluderer bevægelige dele med stramme tolerancer.

Ved brug af avanceret FE-software til at modellere åbningssektionen på Landgangen i Esbjerg, var vores ingeniører i stand til at simulere temperaturgradienter over hele dækket og bruge afbøjningen til at vurdere tolerancer omkring tappestyrene og estimere bæreevnen.

Finite element termisk analyse
Finite element termisk analyse
Finite element termisk analyse

Projekter

Landgangen – Se projekt

simulations FEA Finite element analyse